Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Фармакология

Сортировка: Название Цена

Товаров на странице: 10, 20, 50, 100

Метаболитные и метаболитропные препараты в системе кардио-и органопротекции

80,00 грн.

Купить 'Метаболитные и метаболитропные препараты в системе кардио-и органопротекции'

Метаболитные и метаболитропные препараты в системе кардио-и органопротекции

В монографии освещены современные отечественные и зарубежные метаболитные и метаболитотропные средства с учетом их органопротекции. Более подробно описаны аспекты различных лекарственных средств кардиопротекции, приведена классификация кардиопротекторов, рассмотрены фармакодинамика, механизмы реализации защитного действия жизненно важных органов и систем....

Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. Монографія

200,00 грн.

Купить 'Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. Монографія'

Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. Монографія

У монографії узагальнені новітні дані літератури та дослідження авторів, що виконані співробітниками кафедри фармакології та клінічної фармакології і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Бого­мольця, лабораторією електронно-променевої нанотехнології неорганіч­них матеріалів для медицини Інститу­ту електро...

Нікотинамід

70,00 грн.

Купить 'Нікотинамід'

Нікотинамід

Багатокомпонентність порушень при патологічних процесах обумовлює застосування політропних метаболітних засобів, які одночасно впливають на різні системи і органи. Терапія при включенні метаболітних та метаболітотропних препаратів вважається адаптивною, що перебудовує та відновлює біохімічні процеси та спряжені структури. Метаболітними препаратами називаються лікарські засо...

Корзина

Корзина пуста.

Лучшие товары

Фармакологія. 2-ге вид.Підручник для мед ф-тів ВМНЗ IV р.а.: Затверджено МОН

216,00 грн.

+доставка

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. В 4 книгах. Книга 1

392,00 грн.

+доставка

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. В 4 книгах. Книга 3

бесплатно

+доставка

Фармакотерапія.Підручник для фармфакультетів ВМНЗ: Затверджено МОН

324,00 грн.

+доставка

Клінічна фармакологія: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено

350,00 грн.

+доставка

Фармакологія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 6-те вид., перероб. та доп. Допущено МОЗ

312,00 грн.

+доставка

Фармакотерапия: Учебник для студентов высших учебных заведений (3-е изд., перераб. и доп.)

340,00 грн.

+доставка

Лекарственные пищевые растения: Уч. пособ. для мед. ВУЗ. провизоров, врачей, работников пищевой пром

97,00 грн.

+доставка

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. В 4 томах. Книга 4

497,00 грн.

+доставка

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. В 4 книгах. Книга 2

517,00 грн.

+доставка

Информация
о группе

Группа:—Посетитель