Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2022
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

$ 14,60

Купить 'Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються актуальні питання діагностики, надання невідкладної допомоги, сучасних методів лікування, профілактики хвороб ока та придаткового апарату для лікарів із спеціальності «загальна практика — сімейна медицина». Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для інтернів та лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за ...

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

$ 7,51

Купить 'Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання організації та розвитку сімейної медицини, сучасні підходи та кращий досвід надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим та членам їх родин у розвинутих країнах світу і в Україні, особливості надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам у термінальних стадіях онкологічних та хронічних неінфекційних захворювань у прак...

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

$ 9,59

Купить 'Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми. Посібник складено відповідно до навчального пла...

Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря

$ 7,51

Купить 'Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання радіоекологічної ситуації в Україні у зв’язку з використанням джерел іонізуючого випромінювання в різних сферах життєдіяльності людини й негативного впливу природних та антропогенних джерел іонізуючого випромінювання на здоров’я населення. Подані рекомендації щодо профілактики захворювань, пов’язаних з довготривалою дією малих доз радіації у...

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

$ 15,85

Купить 'Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів України, рекомендаціями Європейського, Американського товариств кардіологів. Дотримано вимоги сучасної міжнародної номенклатури. По...

Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

$ 7,51

Купить 'Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

Даний посібник присвячений викладенню найбільш актуальних питань фтизіатрії в практиці сімейного лікаря. У посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу, зокрема «Стоп ТБ» — стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики дан...

Антимікробна терапія в оториноларингології

$ 5,00

Купить 'Антимікробна терапія в оториноларингології'

Антимікробна терапія в оториноларингології

Науменко Олександр Миколайович, професор, д. м. н., проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти кафедри оториноларингології НМУ ім. О. О. Богомольця, Заслужений лікар України, відмінник освіти України.
Задорожня Анна Георгіївна, к. м. н., асистент кафедри оториноларингології НМУ ім. О. О. Богомольця.
Юрочко Федір Богданович, головн...

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

$ 6,26

Купить 'Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти'

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових нейропатичних синдромів при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних досліджень про неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при больовому попереково-крижовому синдромі у хворих на цукровий діабет. Для неврологів, ендокринологів, діабетологів, сімейних ліка-рів, лікарів-інтерні...

Внутрішні хвороби

$ 5,63

Купить 'Внутрішні хвороби'

Внутрішні хвороби

У навчальному посібнику на сучасному науково-методичному рівні викладені найпоширеніші внутрішні хвороби. Клінічні симптоми і синдроми захворювань подаються у чіткому взаємозв'язку з патофізіологічними і патоморфологічними змінами. Підкреслюється патогенетичний зв'язок між хворобами різних внутрішніх органів....

Внутрішня медицина: Підручник (для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Допущено МОЗ)

$ 16,68

Купить 'Внутрішня медицина: Підручник (для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Допущено МОЗ)'

Внутрішня медицина: Підручник (для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Допущено МОЗ)

У підручнику викладено сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель