Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2019
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Гастроентерологія дітей раннього віку

45,00 грн.

Купить 'Гастроентерологія дітей раннього віку'

Гастроентерологія дітей раннього віку

У навчальному посібнику представлені основні розділи захворювань органів травлення у дітей раннього віку, починаючи від періоду новонародженості. Наведені дані з внутрішньоутробного формування системи травлення та її анатомо-фізіологічних особливостей на перших роках життя. Висвітлені питання діагностики та лікування найбільш поширених природжених вад розвитку шлунково-кишко...

Гепатит: Профілактика. Лікування. Реабілітація

25,00 грн.

Купить 'Гепатит: Профілактика. Лікування. Реабілітація'

Гепатит: Профілактика. Лікування. Реабілітація

У книжці на сучасному науковому рівні показано можливості профілактики та поетапного лікування хворих на гепатит різного походження (вірусний, токсичний, бактеріальний тощо), а також реабілітації після перенесеного захворювання....

Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення. Навчальний посібник (2-е вид., перероб. і доп.)

50,00 грн.

Купить 'Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення. Навчальний посібник (2-е вид., перероб. і доп.)'

Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення. Навчальний посібник (2-е вид., перероб. і доп.)

У практичному посібнику наведені основні положення діагностики та застосування медикаментозної й не ме д и ка ментозн ої терапії поширених захворювань органів травлення. Головна увага приділяється сучасним підходам до фармакотерапії захворювань органів травлення, а також механізмам дії препаратів різних класів, закономірностям фармакокінетики та взаємодії лікарських засобів,...

Морфологія травного тракту при псоріазі

50,00 грн.

Купить 'Морфологія травного тракту при псоріазі'

Морфологія травного тракту при псоріазі

Монографія базується на результатах світлооптичного, електронно-мікроскопічного, імуногістохімічного і морфометричного вивчення органів травного факту унікального матеріалу 55 аутопсійних спостережень осіб, які за життя хворіли на різні клініко-морфологічні форми псоріазу і загинули в результаті нещасних випадків. При всіх формах псоріазу у стравоході, шлунку, кишці, печінці...

Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

90,00 грн.

Купить 'Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування'

Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Навчальний посібник містить сучасну інформацію стосовно одного з найбільш поширених захворювань органів травлення — синдрому подразненого кишечника. У посібнику детально розглянуто причини розвитку даної хвороби, проаналізовані особливості клінічної картини, визначені напрямки діагностики та лікування синдрому подразненого кишечника. Особливо наголошено на проведенні ретельн...

Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів (14-е вид., доп. і перероб.)

180,00 грн.

Купить 'Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів (14-е вид., доп. і перероб.)'

Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів (14-е вид., доп. і перероб.)

У довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування поширених захворювань внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. Матеріал розташований за розділами: «Пульмонологія», «Кардіологія», «Хвороби сполучноТ тканини», «Захворювання суглобів», «Гастроентерологія», «Нефрологія», «Гематологія», «Алергологія», «Ендокринологія», «Дисциркуляторна енцефалопатія...

Хронічний гастрит і передрак шлунка. Практичне керівництво

60,00 грн.

Купить 'Хронічний гастрит і передрак шлунка. Практичне керівництво'

Хронічний гастрит і передрак шлунка. Практичне керівництво

У посібнику представлені сучасні погляди на класифікацію, етіопатогенез, морфогенез хронічного гастриту і передракових станів шлунка. Особлива увага приділена проблемі оцінки ризику розвитку раку шлунка серед пацієнтів з хронічним гастритом. Розглянуті питання диференційованого підходу до лікування хронічного гастриту з урахуванням морфологічного і функціонального стану шлун...

Хронічні гепатити та цирози печінки

250,00 грн.

Купить 'Хронічні гепатити та цирози печінки'

Хронічні гепатити та цирози печінки

Навчальний посібник містить сучасні відомості із синдромної діагностики, алгоритми лікування хворих хронічними гепатитами і цирозами печінки. Викладено принципи інтерпретації клінічних, лабораторних, інструментальних даних, сучасні міжнародні класифікації. Представлено механізм дії сучасних лікарських засобів, що використовуються в лікуванні хронічних гепатитів і цирозів печ...