Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2019
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Діагностика, лікування та профілактика грипу

50,00 грн.

Купить 'Діагностика, лікування та профілактика грипу'

Діагностика, лікування та профілактика грипу

У монографії розглянуті та узагальнені основні сучасні теоретичні й практичні аспекти проблеми грипу та його профілактики. Докладно описані будова вірусів грипу, генетичні взаємодії, особливості репродукції, патогенезу, клінічні прояви, протигрипозний імунітет. Наведені нові дані щодо пташиного й пандемічного грипу. Сформульовані сучасні уявлення щодо протигрипозних вакцин т...

Імунологія: Підручник

100,00 грн.

Купить 'Імунологія: Підручник'

Імунологія: Підручник

Висвітлено будову імунної системи, її органів і клітин, їх функції в захисті організму. Розглянуто антигени, антитіла, Т-клітинний рецептор, головний комплекс гістосумісності, клітинно-опосередкований імунітет, клітинну кооперацію та антитілоутворення, імунологічну різноманітність, комплемент, гіперчутливість, толерантність та різні види імунітету, імунопатологічні стани, ім...

Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря

120,00 грн.

Купить 'Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря'

Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи вакцинології, зокрема механізми розвитку післявакцинального імунітету. На основі чинних в Україні нормативно-правових документів викладені практичні питання організації та проведення профілактичних щеплень, надана характеристика імунобіологічних препаратів. Особлива увага приділяється заходам профілактики післявакцинальних...

Конформаційна патологія головного мозку: Монографія

80,00 грн.

Купить 'Конформаційна патологія головного мозку: Монографія'

Конформаційна патологія головного мозку: Монографія

Моноірафія с оригінальною сучасною фундаментальною науковою працею, в якій викладені основи фізико-хімічних і біологічних властивостей конформованих протеїнів, що реилікуються у нейронах головного мозку На основі аналізу наукових фактів світової літератури і 174 власних спостережень нейродистрофічних спонгіформних енцефалонатій людини виявлені морфологічні відмітні характери...

Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)

450,00 грн.

Купить 'Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)'

Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як по-ширені в популяції захворювання імунної системи, що призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клініч-ної картини, діагностики й лікування основних мінорних імунодефіц...

Морфологія органів імуногенезу при псоріазі

50,00 грн.

Купить 'Морфологія органів імуногенезу при псоріазі'

Морфологія органів імуногенезу при псоріазі

Монографія базується на результатах імуногістохімічного та морфометрично-го вивчення центральних і периферійних органів імуногенезу унікального матеріалу 50 аугопеійних спостережень осіб, які за життя хворіли на псоріаз. Вперше на секційному матеріалі вивчено імуноморфологічні особливості вилочкової залози, піднебінних мигдаликів, мезентеріальних лімфатичних вузлів, селезінк...

Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для аудиторної роботи студентів (2-е вид., доп.)

50,00 грн.

Купить 'Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для аудиторної роботи студентів (2-е вид., доп.)'

Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для аудиторної роботи студентів (2-е вид., доп.)

Навчальний посібник призначений для аудиторної роботи студентів медичних вузів і містить 10 розділів, що відповідають темам для самостійної роботи з клінічної імунології і алергології. В матеріалах кожної теми міститься мета, учбові цілі, розділ, присвячений викладенню теоретичного матеріалу, а також контрольні запитання, тестові завдання і задачі. Посібник відповідає програ...

Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для позааудиторної роботи студентів (2-е вид., доп.)

40,00 грн.

Купить 'Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для позааудиторної роботи студентів (2-е вид., доп.)'

Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для позааудиторної роботи студентів (2-е вид., доп.)

Навчальний посібник призначений для позааудиторної роботи студентів медичних вузів і містить 10 розділів, що відповідають темам для самостійної роботи з клінічної імунологи і алергології. В матеріалах кожної теми міститься мета, учбові цілі, розділ, присвячений викладенню теоретичного матеріалу, а також контрольні запитання, тестові завдання і задачі. Посібник відповідає про...

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник (для мед. ВНЗ І-ІІІ рів), 5-те видання

565,00 грн.

Купить 'Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник (для мед. ВНЗ І-ІІІ рів), 5-те видання'

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник (для мед. ВНЗ І-ІІІ рів), 5-те видання

У підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей фельдшера й акушерки, роль фельдшера в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіо-логічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної д...

Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель