Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2019
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

100,00 грн.

Купить 'Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

Даний посібник присвячений викладенню найбільш актуальних питань фтизіатрії в практиці сімейного лікаря. У посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу, зокрема «Стоп ТБ» — стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики дан...

Клінічна пульмонологія

82,00 грн.

Купить 'Клінічна пульмонологія'

Клінічна пульмонологія

У книзі представлено вади розвитку органів дихання, неспецифічні захворювання легенів, подано їх диференціальну діагностику з туберкульозом. Окремий розділ присвячений раку легень. Характеристика кожного захворювання охоплює його визначення, сучасні погляди на етіологію і патогенез. Особливу увагу приділено клінічній і рентгенологічній симптоматиці, новим медичним технологія...

Клінічна пульмонологія. Посібник

40,00 грн.

Купить 'Клінічна пульмонологія. Посібник'

Клінічна пульмонологія. Посібник

У посібнику висвітлені основні уявлення про розповсюдженість, етіологію, патогенез, діагностику, ускладнення, лікування та профілактику захворювань бронхолегеневої системи. Для всіх нозологічних одиниць наведені традиційні та сучасні міжнародні й вітчизняні класифікації. Особлива увага приділяється новим методам лабораторної та інструментальної діагностики, патогенетичним ме...

Неантибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній: Методичні рекомендації

50,00 грн.

Купить 'Неантибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній: Методичні рекомендації'

Неантибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній: Методичні рекомендації

У цих методичних рекомендаціях розглядаються питання ефективності та доцільності призначення неантибактеріальних препаратів і методів немедикаментозної терапії в лікуванні пневмоній з позицій медицини, заснованої на доказах, що дозволяє підвищити якість та безпечність лікування....

Первинна легенева артерiальна гіпертензія: Монографія

300,00 грн.

Купить 'Первинна легенева артерiальна гіпертензія: Монографія'

Первинна легенева артерiальна гіпертензія: Монографія

Монографія являє собою сучасну наукову, фундаментальну працю, в якій, виходячи з сучасних молекулярно-генетичних позицій, викладені та обговорені питання етіології, морфології, фізіології, патогенезу, діагностики, принципи традиційної базисної, а також комплексної, патогенетично обгрунтованої терапії первинної легеневої гіпертензії. Монографія грунтується на результатах мета...

Профілактика діагностика та лікування захворювань: інфекційні хвороби, пульмонологія, профілактична імунізація // Медичний довідник «CONSENSUS MEDICUS» — Педіатрія

50,00 грн.

Купить 'Профілактика діагностика та лікування захворювань: інфекційні хвороби, пульмонологія, профілактична імунізація // Медичний довідник «CONSENSUS MEDICUS» — Педіатрія'

Профілактика діагностика та лікування захворювань: інфекційні хвороби, пульмонологія, профілактична імунізація // Медичний довідник «CONSENSUS MEDICUS» — Педіатрія

«Медичний довідник «CONSENSUS MEDICUS» — Педіатрія» надає інформацію з точки зору доказової медицини щодо профілактики, діагностики та лікування захворювань. У виданні надані методичні рекомендації, алгоритми діагностики та лікування деяких нозологічних форм, довідкова Інформація про лікарські засоби....

Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів (14-е вид., доп. і перероб.)

180,00 грн.

Купить 'Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів (14-е вид., доп. і перероб.)'

Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів (14-е вид., доп. і перероб.)

У довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування поширених захворювань внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. Матеріал розташований за розділами: «Пульмонологія», «Кардіологія», «Хвороби сполучноТ тканини», «Захворювання суглобів», «Гастроентерологія», «Нефрологія», «Гематологія», «Алергологія», «Ендокринологія», «Дисциркуляторна енцефалопатія...

Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД: Навч. посіб. (для  мед. ВНЗ III-IV рів. акред. Затверджено МОН. Рекомендовано МОЗ)

144,00 грн.

Купить 'Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД: Навч. посіб. (для  мед. ВНЗ III-IV рів. акред. Затверджено МОН. Рекомендовано МОЗ)'

Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД: Навч. посіб. (для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. Затверджено МОН. Рекомендовано МОЗ)

У навчальному посібнику викладено сучасні проблеми туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, що є у світі і в Україні, історичні відомості вчення про туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, епідеміологію, етіологію, патогенез цих захворювань. Сформульовано загальні принципи діагностики і лікування від туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу. Наведено дані з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ-ін...

Туберкульоз: Профілактика. Лікування. Реабілітація

25,00 грн.

Купить 'Туберкульоз: Профілактика. Лікування. Реабілітація'

Туберкульоз: Профілактика. Лікування. Реабілітація

У книжці на сучасному науковому рівні висвітлено основні тенденції профілактики і лікування такого поширеного та небезпечного захворювання, як туберкульоз. Описано, як підвищити імунітет і запобігти туберкульозові в різних вікових групах, враховуючи особливості перебігу супутніх захворювань. Обґрунтовано можливості посилення ефективності традиційної антибактеріальної терапії...

Фтизіатрія.Навчальний посібник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано ЦМК МОЗ

177,00 грн.

Купить 'Фтизіатрія.Навчальний посібник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано ЦМК МОЗ'

Фтизіатрія.Навчальний посібник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано ЦМК МОЗ

У підручнику викладені історичні відомості вчення про туберкульоз, епідеміологія, етіологія, патогенез та імунологія цього захворювання. Сформульовані загальні принципи діагностики і лікування туберкульозу органів дихання і позалегеневої локалізації. Наведено дані з питань профілактики туберкульозу, диспансерної роботи, медико-соціальної екпертизи працездатності. Висвітлено ...

Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель