Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
20-22.04.2021
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Основи внутрішньої медицини. Том 2. Підручник для студентів

490,00 грн.

Купить 'Основи внутрішньої медицини. Том 2. Підручник для студентів'

Основи внутрішньої медицини. Том 2. Підручник для студентів

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році.

Основи внутрішньої медицини. Том 3.(укр. мовою).Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано МОЗ

575,00 грн.

Купить 'Основи внутрішньої медицини. Том 3.(укр. мовою).Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано МОЗ'

Основи внутрішньої медицини. Том 3.(укр. мовою).Підручник для ВМНЗ IV р.а.: Рекомендовано МОЗ

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У третьому томі представлені основи диференціальної діагностики і тактики ведення хворих із найважливішими та найбільш поширеними синдромами, що зустрічаються у клініці внутрішньої медицини по всіх її основних розділах (кардіологія,...

Основи профілактичної медицини: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред. /Затверджено МОЗ

170,00 грн.

Купить 'Основи профілактичної медицини: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред. /Затверджено МОЗ'

Основи профілактичної медицини: Підручник для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред. /Затверджено МОЗ

У підручнику вміщено основи гігієни довкілля, води і водопостачання, ґрунту та очищення населених пунктів, харчування, праці, дітей та підлітків, лікувально-профілактичних закладів, особистої гігієни, що сприяє ґрунтовному засвоєнню гігієнічної науки для досконалого планування та втілення в життя належних профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення населення, а також...

Первинна легенева артерiальна гіпертензія: Монографія

300,00 грн.

Купить 'Первинна легенева артерiальна гіпертензія: Монографія'

Первинна легенева артерiальна гіпертензія: Монографія

Монографія являє собою сучасну наукову, фундаментальну працю, в якій, виходячи з сучасних молекулярно-генетичних позицій, викладені та обговорені питання етіології, морфології, фізіології, патогенезу, діагностики, принципи традиційної базисної, а також комплексної, патогенетично обгрунтованої терапії первинної легеневої гіпертензії. Монографія грунтується на результатах мета...

Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та профілактика ускладнень. Методичні рекомендації

50,00 грн.

Купить 'Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та профілактика ускладнень. Методичні рекомендації'

Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та профілактика ускладнень. Методичні рекомендації

У методичних рекомендаціях узагальнені та систематизовані матеріали щодо механізму розвитку фізіологічних та патологічних імунних реакцій при введенні вакцин. Висвітлена інформація про причини розвитку патологічних процесів у післявакцинальний період. Надана характеристика компонентів сучасних імуно-біологічних препаратів, що можуть спричинити післявакцинальні ускладнення....

Постінфарктна стенокардія (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз)

50,00 грн.

Купить 'Постінфарктна стенокардія (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз)'

Постінфарктна стенокардія (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз)

У практичному посібнику розглянуто сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічне спостереження хворих із постінфарктною стенокардією, висвітлено особливості гемодинамічних параметрів та стан коронарного русла у хворих із постінфарктною стенокардією. Окремо проаналізовано зв'язок постінфарктної стенокардії та раптової смерті. Наведено дані клініко-гемодинамічних критері...

Практична тиреоїдологія

280,00 грн.

Купить 'Практична тиреоїдологія'

Практична тиреоїдологія

Монографія присвячена актуальній проблемі сучасної медицини — захворюванням щитоподібної залози, що за поширеністю, враховуючи ендемічний зоб або йододефіцитні розлади, посідають перше місце серед всієї ендокринної патології. Висвітлено основні питання патогенезу, діагностики та лікування тиреоїдної патології. Викладено сучасні уявлення про патогенез автоімунних захворювань ...

Пропедевтика внутрішніх хвороб

324,00 грн.

Купить 'Пропедевтика внутрішніх хвороб'

Пропедевтика внутрішніх хвороб

У підручнику з позицій сучасної медичної науки розглянуто традиційні та новітні методи дослідження і семіотика внутрішніх хвороб. Особлива увага приділяється сучасним лабораторним і високотехнологічним функціональним методам дослідження. Детально висвітлено клінічні синдроми з позицій диференційної діагностики, які необхідні для узагальнення набутих знань кожного розділу і ф...

Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навч. посібник (для мед. ВНЗ ІV рівня аккред.)

72,00 грн.

Купить 'Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навч. посібник (для мед. ВНЗ ІV рівня аккред.)'

Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навч. посібник (для мед. ВНЗ ІV рівня аккред.)

У навчальному посібнику висвітлено загальні положення й етапи формування клінічної медицини, методологію і методику встановлення діагнозу, питання семіотики, медичної етики і деонтології, історію розвитку національних кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб, а також основні методи клінічного обстеження хворих....

Пропедевтика неврології в питаннях та відповідях: посібник

300,00 грн.

Купить 'Пропедевтика неврології в питаннях та відповідях: посібник'

Пропедевтика неврології в питаннях та відповідях: посібник

У посібнику 23 розділи, де з сучасних позицій висвітлено топічну діагностику уражень нервової системи, в оригінальній методиці (питання, відповідь) подано детально функціональну анатомію, основні принципи будови і функціювашія нервової системи, висвітлено сучасні методики діагностики, які застосовуються в неврологічній клініці (електрографічні, ультразвукові, комп'ютерні та ...

Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель