Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Аптечна технологія ліків. Підручник.

456,00 грн.

Купить 'Аптечна технологія ліків. Підручник.'

Аптечна технологія ліків. Підручник.

У підручнику наведені сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних факультетів.

Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл.

170,00 грн.

Купить 'Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл.'

Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл.

У навчальному посібнику розглянуті питання впливу допоміжних речовин на різнопланові властивості та терапевтичну ефективність ліків, наведені опис (фармакопейний статус, синоніми, методи одержання, властивості та функціональна роль при виробництві / приготуванні ліків) понад 250 допоміжних речовин; їх можлива взаємодія з активними речовинами; роль при створенні новітніх лікі...

Економічні проблеми і концепція розвитку охорони здоров’я в Україні

84,00 грн.

Купить 'Економічні проблеми і концепція розвитку охорони здоров’я в Україні'

Економічні проблеми і концепція розвитку охорони здоров’я в Україні

Книгу присвячено одному з важливих напрямків сучасної прикладної економіки — економіці охорони здоров’я, проблемам створення нових лікарських засобів із розряду ноу-хау. Уперше в Україні на високому науковому рівні розкрито проблеми медичної галузі, виробництва ліків у перехідний період, визначено шляхи виходу системи охорони здоров’я, фармацевтичної галузі на сучасний ци...

Інтернет-фармація. Суть, концепція, завдання. Монографія

80,00 грн.

Купить 'Інтернет-фармація. Суть, концепція, завдання. Монографія'

Інтернет-фармація. Суть, концепція, завдання. Монографія

У монографії запропоновано класифікацію фармацевтичних Інтернет-представ-ництв у розвинутих країнах світу, здійснено аналіз напрямку у країнах Західної Європи, США та Росії. Наводяться результати дослідження актуальності, проблемності та перспективності розвитку питання Інтернет-фармації в Україні, а також розглядаються на системному рівні економічні аспекти створення, діяль...

Клінічна фармакологія: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено

350,00 грн.

Купить 'Клінічна фармакологія: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено'

Клінічна фармакологія: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено

У підручнику викладено основи та висвітлено найважливіші розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.

Клінічна фармакологія: Підручник (для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Допущено МОЗ)

224,00 грн.

Купить 'Клінічна фармакологія: Підручник (для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Допущено МОЗ)'

Клінічна фармакологія: Підручник (для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Допущено МОЗ)

У підручнику викладено основи та висвітлено найважливіші розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.

Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура: Навч. посібн. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

130,00 грн.

Купить 'Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура: Навч. посібн. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а.'

Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура: Навч. посібн. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

У навчальному посібнику описано правила виписування та оформлення рецептів для виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини. Наведено лікарські форми з разовими і добовими дозами окремо для кожної зі 142 лікарських рослин, що їх застосовують у вітчизняній та зарубіжній науковій медицині. Систематизовано понад 500 фітотерапевтичних прописів з арсеналу болгарсь...

Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту.Навч.пос. для фарм. фак-в ВМНЗ III-IVр.а: Рекомендовано ЦМК МОЗ

480,00 грн.

Купить 'Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту.Навч.пос. для фарм. фак-в ВМНЗ III-IVр.а: Рекомендовано ЦМК МОЗ'

Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту.Навч.пос. для фарм. фак-в ВМНЗ III-IVр.а: Рекомендовано ЦМК МОЗ

Навчальний посібник включає навчальний матеріал, систематизований в 4 змістові модулі та 12 тем, зокрема принципи і суб'єкти медичного і фармацевтичного товарознавства, загальна характеристика ютових лікарських засобів і виробів медичного призначення, товарознавча характеристика асортименту виробів медичного призначення та інших і руті товарів аптечного асортименту....

Менеджмент у фармації.— 2-е вид., доопр. i доп.

110,00 грн.

Купить 'Менеджмент у фармації.— 2-е вид., доопр. i доп.'

Менеджмент у фармації.— 2-е вид., доопр. i доп.

Підручник присвячений вивченню теоретичних основ і прикладних засад фармацевтичного менеджменту і відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент та маркетинг у фармації"' для студентів напрямків підготовки 7.110201 "Фармація" і 7.110206 "Клінічна фармація"....

Організація роботи аптек.— 3-е изд. дораб., и доп.

62,00 грн.

Купить 'Організація роботи аптек.— 3-е изд. дораб., и доп.'

Організація роботи аптек.— 3-е изд. дораб., и доп.

У навчальному посібнику стисло і в доступній формі викладено організаційні принципи роботи аптек щодо забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення....

Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель