Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
20-22.04.2021
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл.

170,00 грн.

Купить 'Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл.'

Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для вищ. фармац. навч. закл.

У навчальному посібнику розглянуті питання впливу допоміжних речовин на різнопланові властивості та терапевтичну ефективність ліків, наведені опис (фармакопейний статус, синоніми, методи одержання, властивості та функціональна роль при виробництві / приготуванні ліків) понад 250 допоміжних речовин; їх можлива взаємодія з активними речовинами; роль при створенні новітніх лікі...

Економічні проблеми і концепція розвитку охорони здоров’я в Україні

84,00 грн.

Купить 'Економічні проблеми і концепція розвитку охорони здоров’я в Україні'

Економічні проблеми і концепція розвитку охорони здоров’я в Україні

Книгу присвячено одному з важливих напрямків сучасної прикладної економіки — економіці охорони здоров’я, проблемам створення нових лікарських засобів із розряду ноу-хау. Уперше в Україні на високому науковому рівні розкрито проблеми медичної галузі, виробництва ліків у перехідний період, визначено шляхи виходу системи охорони здоров’я, фармацевтичної галузі на сучасний ци...

Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підруч. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Затверджено МОН

128,00 грн.

Купить 'Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підруч. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Затверджено МОН'

Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підруч. для мед. ВНЗ ІІІ-ІV рів. акред. Затверджено МОН

У підручнику висвітлено основні положення з організації роботи аптек в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження. Розглянуто питання, які стосуються санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог щодо розгортання аптек у пристосованих приміщеннях, отримання води очищеної та води для ін'єкцій, аптечного виго...

Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності

66,00 грн.

Купить 'Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності "Фармація": Навч.-метод. посіб. для мед ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ'

Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності "Фармація": Навч.-метод. посіб. для мед ВНЗ І—ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ

У навчально-методичному посібнику представлено 1 250 тестових завдань, які визначають рівень професійної компетентності випускника з п’яти спеціальних фармацевтичних дисциплін, а саме: організації та економіки фармації, фармакології, фармакогнозії, технології ліків і фармацевтичної хімії. З кожної дисципліни визначено 250 тестових завдань, які охоплюють усі розділи і теми на...

Інтернет-фармація. Суть, концепція, завдання. Монографія

80,00 грн.

Купить 'Інтернет-фармація. Суть, концепція, завдання. Монографія'

Інтернет-фармація. Суть, концепція, завдання. Монографія

У монографії запропоновано класифікацію фармацевтичних Інтернет-представ-ництв у розвинутих країнах світу, здійснено аналіз напрямку у країнах Західної Європи, США та Росії. Наводяться результати дослідження актуальності, проблемності та перспективності розвитку питання Інтернет-фармації в Україні, а також розглядаються на системному рівні економічні аспекти створення, діяль...

Інформаційні технології у фармації: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ

60,00 грн.

Купить 'Інформаційні технології у фармації: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ'

Інформаційні технології у фармації: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ

Підручник створено відповідно до програми з курсу "Інформаційні технології у фармації". Викладено загальні поняття інформаційних технологій та основні напрямки їх використання у фармації. Розглянуто приклади оброблення фармацевтичних даних у середовищі електронних таблиць, технології апроксимації та прогнозування статистичних даних за допомогою електронного процесора Excel. ...

Клинико-иммунологическая эффективность иммунобиологических препаратов. Справочник

81,00 грн.

Купить 'Клинико-иммунологическая эффективность иммунобиологических препаратов. Справочник'

Клинико-иммунологическая эффективность иммунобиологических препаратов. Справочник

Иммунобиологические препараты - большая группа лекарственных средств, широко используемых для лечения и профилактики многих заболеваний, в первую очередь инфекционных, а также дисбактериоза, аллергических, онкологических и других заболевании. Разобраться во множестве вакцин, сывороток, иммуноглобулинов и иммунокорректоров, выбрать наиболее подходящий в конкретной клинической...

Клиническая фармакокинетика: теоретические, прикладные и политические аспекты: руководство

245,00 грн.

Купить 'Клиническая фармакокинетика: теоретические, прикладные и политические аспекты: руководство'

Клиническая фармакокинетика: теоретические, прикладные и политические аспекты: руководство

В руководстве изложены современные представления о молекулярных механизмах фармакокинетических процессов (всасывание, распределение, метаболизм, выведение лекарственных средств), включая роль транспортёров в фармакокинетике лекарственных средств....

Клиническая фармакология в онкологии

148,00 грн.

Купить 'Клиническая фармакология в онкологии'

Клиническая фармакология в онкологии

Рассматриваются действие, побочные эффекты, показания, противопоказания к применению и взаимодействие лекарственных средств, наиболее часто применяемых у онкологических больных. Большое внимание уделяется цитостатическим препаратам, анальгетикам, антибиотикам; коррекции осложнений химиотерапии и лечению неотложных состояний в онкологии....

Клиническая фармакология и фармакотерапия

392,00 грн.

Купить 'Клиническая фармакология и фармакотерапия'

Клиническая фармакология и фармакотерапия

Книга подготовлена в удобном для усвоения формате лекционного курса, содержит в сжатом виде самые современные данные по лекарственным средствам, используемым в клинической практике.