Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Актуальні питання ендокринології у практиці сімейного лікаря

220,00 грн.

Купить 'Актуальні питання ендокринології у практиці сімейного лікаря'

Актуальні питання ендокринології у практиці сімейного лікаря

У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасної ендокринології, наведені основні нозології та принципи ведення пацієнтів з ендокринними захворюваннями. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації (інтернатури) за фахом «загальна практика — сімейна медицина». Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студентам вищих навчаль...

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

150,00 грн.

Купить 'Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти'

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових нейропатичних синдромів при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних досліджень про неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при больовому попереково-крижовому синдромі у хворих на цукровий діабет. Для неврологів, ендокринологів, діабетологів, сімейних ліка-рів, лікарів-інтерні...

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування (навчальний посібник)

50,00 грн.

Купить 'Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування (навчальний посібник)'

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування (навчальний посібник)

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використання при артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, хронічному легеневому серці, лікуванні нервових і психічних захворювань. Описані протизапальні, гормональні та метаболічні зфекти діуретиків. Крім того, наведені механізми розвитку рефрак...

Довідник лікаря-ендокринолога (3-є вид.перероб. та доповн.)

370,00 грн.

Купить 'Довідник лікаря-ендокринолога (3-є вид.перероб. та доповн.)'

Довідник лікаря-ендокринолога (3-є вид.перероб. та доповн.)

Довідково-методичне видання «Довідник лікаря-ендокринолога» серії «Бібліотека «Здоров'я України» надає інформацію з погляду доказової медицини щодо сучасних методів діагностики та лікування ендокринних захворювань. У виданні подаються методичні рекомендації щодо діагностики та лікування деяких нозологічних форм, довідкова інформація про лікарські засоби....

Ендокринологія в Україні: Тематичний покажчик науково-дослідних робіт, дисертацій та об’єктів інноваційної діяльності (2004–2008 роки)

100,00 грн.

Купить 'Ендокринологія в Україні: Тематичний покажчик науково-дослідних робіт, дисертацій та об’єктів інноваційної діяльності (2004–2008 роки)'

Ендокринологія в Україні: Тематичний покажчик науково-дослідних робіт, дисертацій та об’єктів інноваційної діяльності (2004–2008 роки)

Покажчик укладено за матеріалами Збірника рефератів дисертацій, НДР та ДКР (УкрІНТЕІ), Інформаційного бюлетеня АМН України, Спеціалізованої бази даних Укрпатенту «Винаходи і корисні моделі в Україні».

Ендокринологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р.а.: Рекомендовано МОН

466,00 грн.

Купить 'Ендокринологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р.а.: Рекомендовано МОН'

Ендокринологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р.а.: Рекомендовано МОН

Друге видання підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 14 розділів, у яких на сучасному рівні викладено етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних ендокринних захворювань. Він доповнений розділами «Хвороби обміну речовин», «Аденоми гіпофіза», «Ендокринні пухлини органів травлення». Суттєво перероблені та до...

Ішемічна хвороба сердця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії

50,00 грн.

Купить 'Ішемічна хвороба сердця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії'

Ішемічна хвороба сердця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії

У монографії розглянуті сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічні спостереження за хворими на ішемічну хворобу серця (ІХС) на тлі цукрового діабету (ЦД), висвітлені особливості перебігу ІХС у поєднанні з ЦД типу 2, що фактично є негативним прогнозом для хворих із постінфарктним кардіосклерозом, запропоновані методи медикаментозної корекції з урахуванням особливосте...

Клінічна ендокринологія: Підруч. (для  мед. ВНЗ III-IV рів. акред. Рекомендовано МОЗ)

192,00 грн.

Купить 'Клінічна ендокринологія: Підруч. (для  мед. ВНЗ III-IV рів. акред. Рекомендовано МОЗ)'

Клінічна ендокринологія: Підруч. (для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. Рекомендовано МОЗ)

У підручнику розглядаються структура і функції ендокринних залоз, особливості секреції, метаболізму, фізіологічних ефектів і механізму дії гормонів, симптоми і синдроми найпоширеніших ендокринних хвороб. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину і діагностику ендокринних захворювань....

Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект)

50,00 грн.

Купить 'Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект)'

Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект)

У виданні пропонується нестандартний підхід до вирішення актуальної проблеми терапії метаболічного синдрому X (МСХ) через його психосоціальну складову як системоутворюючий чинник стану. Нагальність розробки зумовлена не тільки значним поширенням МСХ, але й особливостями його виникнення, впливу на трансформацію якості життя хворих як феномена, що пов'язаний зі змінами індивід...

Практична тиреоїдологія

280,00 грн.

Купить 'Практична тиреоїдологія'

Практична тиреоїдологія

Монографія присвячена актуальній проблемі сучасної медицини — захворюванням щитоподібної залози, що за поширеністю, враховуючи ендемічний зоб або йододефіцитні розлади, посідають перше місце серед всієї ендокринної патології. Висвітлено основні питання патогенезу, діагностики та лікування тиреоїдної патології. Викладено сучасні уявлення про патогенез автоімунних захворювань ...