Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
20-22.04.2021
расширенный

Медицинская книга

Подкатегории:

Медицинская книга

Периодика

Электронные издания

Немедицинская книга

Подарочные сертификаты


Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення

50,00 грн.

Купить 'Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення'

Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення

Монографія присвячена травмі крижово-куприкового відділу хребта з наступним розвитком дегенеративно-дистрофічних змін та досвіду лікування даної категорії хворих в Інституті травматології та ортопедії АМН України. Велика частота травм сідничної ділянки з подальшим розвитком стійкого больового синдрому спричинили необхідність досліджень патогенезу захворювання й пошуку нових ...

Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта

50,00 грн.

Купить 'Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта'

Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта

У довіднику в алфавітному порядку описані нейроортопедичні симптоми, синдроми, феномени, больові точки, рефлекси, прояви поєднаних патологій, які виникають при захворюваннях хребта, наведено їх патогенетичне трактування....

Захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур у профпатології

80,00 грн.

Купить 'Захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур у профпатології'

Захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур у профпатології

У навчальному посібнику розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування і профілактику захворювань опорно-рухового апарату та прилеглих структур, спричинених впливом шкідливих виробничих факторів. Наведено цікаві літературні та історичні факти, що стосуються патології опорно-рухового апарату....

Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень)

120,00 грн.

Купить 'Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень)'

Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень)

У монографії наведені дані про вікову рентгеноанатомію, променеву анатомію, методики променевого дослідження і променеву діагностику захворювань і травматичних пошкоджень колінного суглоба в дітей та дорослих, що сприятимуть покращенню діагностики та своєчасному лікуванню. Монографія розрахована на лікарів-рентгенологів, ортопедів-травматологів, педіатрів та ін....

Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині. Посібник

240,00 грн.

Купить 'Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині. Посібник'

Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині. Посібник

У посібнику вперше у вітчизняній літературі найбільш повно наведено матеріали для визначення реабілітаційного потенціалу пацієнта з використанням сучасних тестів, шкал, індексів, опитувачів тощо, які дозволяють також контролювати ефективність реабілітаційних заходів....

Медіальні переломи шийки стегнової кістки та вибір оперативного методу лікування

50,00 грн.

Купить 'Медіальні переломи шийки стегнової кістки та вибір оперативного методу лікування'

Медіальні переломи шийки стегнової кістки та вибір оперативного методу лікування

У навчально-методичному посібнику розглянуте одне з актуальних питань сучасн травматології і ортопедії - переломи шийки стегнової кістки та вибір оперативного мето лікування. Викладені такі питання як механізм переломів, їх класифікації, клініка, діагности та вибір оперативного методу лікування. Авторами пропонується класифікація структурі функціональних змін кісткової ткани...

Мінеральний гомеостаз у генезі хвороби Легг — Кальве — Пертеса

50,00 грн.

Купить 'Мінеральний гомеостаз у генезі хвороби Легг — Кальве — Пертеса'

Мінеральний гомеостаз у генезі хвороби Легг — Кальве — Пертеса

Роботу присвячено актуальній проблемі дитячої остеології — хворобі Пертеса. Висвітлено питання етіології, патогенезу, діагностики й лікування. Показано роль стресових факторів довкілля й біотичного дисбалансу остеотропних мінеральних елементів у механізмі розвитку основного патологічного осередку хвороби — остеонекрозу епіметафізу стегнової кістки. Для ортопедів-травматологі...

Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена

50,00 грн.

Купить 'Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена'

Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена

Авторами проаналізовано клініко-рентген-лабораторні особливості ортопедичних проявів захворювання в 156 хворих. Вперше описані облігатні рентгенологічні ознаки хвороби, представлені сонографічна характеристика нейрофібром та результати дуплексного дослідження регіонального кровообігу кінцівок, електроміографічного, денситометричного, біохімічного, гістоморфометричного дослід...

Післятравматичні гематоми м’яких тканин нижніх кінцівок (діагностика, лікування і профілактика ускладнень)

90,00 грн.

Купить 'Післятравматичні гематоми м’яких тканин нижніх кінцівок (діагностика, лікування і профілактика ускладнень)'

Післятравматичні гематоми м’яких тканин нижніх кінцівок (діагностика, лікування і профілактика ускладнень)

В монографії розглядаються питання етіопатогенезу забою з утворенням гематом, принципи діагностики, патогенетично обумовленого консервативного та хірургічного лікування в залежності від тяжкості травми, діагностичних критеріїв і часу, що пройшов від моменту травми. Розроблений діагностично-лікувальний алгоритм та система відновного лікування та реабілітації хворих....

Травматологія і ортопедія. Посібник для практичних занять

55,00 грн.

Купить 'Травматологія і ортопедія. Посібник для практичних занять'

Травматологія і ортопедія. Посібник для практичних занять

Мета посібника — подальше вдосконалення клінічного мислення, засвоєння та відпрацювання практичних навичок, вироблення системного підходу в клінічній практиці. У посібнику викладено питання для самопідготовки з кожної теми, тести попереднього і підсумкового контролю з теми, розроблено ситуаційні завдання до кожного практичного заняття. Крім того, спеціально виділений "Блок і...

Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель